USŁUGA GŁÓWNA

telewizji

Bez telewizji

Telewizja Cyfrowa - pakiet start

Telewizja Cyfrowa - pakiet podstawowy

Telewizja cyfrowa rozszerzona o 2 pakiety
(sportowy i filmowy)

internetu

Bez internetu

Internet 25 mbit/s

Internet 80 mbit/s

Internet 100 mbit/s

USŁUGI DODATKOWE

usługi dodatkowe do usługi głównej

Pakiet sportowy

Pakiet filmowy

Canal +
bez umowy

Canal +
umowa na rok

multiroom - odbiór telewizji cyfrowej na dodatkowych odbiornikach telewizyjnych
(ten sam pakiet kanałów jak w wybranej usłudze głównej)

Multiroom

2 Multiroom

3 Multiroom

*Podane wartości procentowe podane są w zaokrągleniu